Επισκευή παλιό πέτρινο στη Κέφαλο

Περιγραφή έργου

Παλιό πέτρινο, εντός οικισμού Κεφάλου. Επιφάνεια 45 μ2

Διαθέσιμα ακίνητα προς πώληση

μη διαθέσιμα