Reale state kosrealestate - Dodecannese
Reale state kosrealestate - Greece
Reale state kos

F.A.Q.

 • Πώς μπορώ να αγοράσω ακίνητο στην Ελλάδα;

  Ψάχνετε για ακίνητο

  Υπάρχουν κτηματομεσίτες σε κάθε περιοχή και μπορούν να ενεργούν είτε για λογαριασμό του πωλητή ή του αγοραστή. Υπογράφεται σύμβαση μεταξύ του κτηματομεσίτη και του πελάτη και προμήθειας των πρακτόρων συμπεριλαμβάνεται. Η συνήθης προμήθεια είναι 2% ή 3% της συμφωνηθείσας τιμής αγοράς (+ ΦΠΑ) και καταβάλλεται από το μέρος που προσλαμβάνει ο πράκτορας.

  Ο πωλητής μπορεί να έρχεται απευθείας σε επαφή, χωρίς τη χρήση ενός πράκτορα και τα στοιχεία επικοινωνίας συνήθως σημειώνεται με τον κατάλογο ιδιοκτησίας.

  Παράγοντες κόστους

  Μπροστά στη θάλασσα ή στα παράκτια ακίνητα που βρίσκονται κοντά στα τουριστικά θέρετρα θα είναι πιο ακριβό. Επίσης, τα μεγαλύτερα κέντρα των πόλεων έχουν υψηλότερο κόστος ιδιοκτησίας.

  Τη χρηματοδότηση της αγοράς

  Οι ελληνικές τράπεζες έχουν ένα φάσμα προϊόντων ενυπόθηκης πίστης. Τα επιτόκια στην κυμαίνονται μεταξύ 3-5% (κατά το χρόνο της δημοσίευσης - Ιούνιος 2005), αλλά εξακολουθούν να είναι μεταξύ των υψηλότερων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πέρα και πάνω από το κόστος υποθήκη υπάρχει επιπλέον χρέωση των τελών και των εξόδων.

  Land Registry Αναζήτηση

  Σύμφωνα με την ελληνική συναλλαγές ακινήτων του νόμου απαιτούν την πρόσληψη ενός δικηγόρου μόνον εάν η συμφωνηθείσα τιμή στο Δήμο της Αθήνας υπερβαίνει € 29.347 και στον υπόλοιπο αν η συμφωνηθείσα τιμή ξεπερνά τα € 14.000. Τόσο ο πωλητής και ο αγοραστής είναι υποχρεωμένοι να προσλαμβάνουν δικηγόρους.

  Σε, οι δικηγόροι υποχρεούνται να πραγματοποιούν την αναζήτηση κτηματολογίου, ώστε να διασφαλιστεί ότι το ακίνητο είναι ελεύθερος και χωρίς νομικά προβλήματα (εμπράγματες ασφάλειες, υποθήκες, garnishments, απαλλοτρίωση, τους φόρους κληρονομιάς, κλπ.). Αυτό γίνεται στο Κτηματολόγιο, όπου το ακίνητο είναι καταχωρημένο.

  Η αμοιβή του δικηγόρου είναι τουλάχιστον 1% της πρώτης € 44.000 από την αγορά του κόστους και 0,5% στη συνέχεια. Η αμοιβή του δικηγόρου μπορεί να αυξηθεί έως 2%, ειδικά όταν η αναζήτηση κτηματολόγιο είναι περίπλοκη.

  Τοπική Αναζήτηση Αρχή

  Οι διατάξεις κτίριο και τις τοπικές διατάξεις / περιορισμούς αναζήτηση στο τοπικό γραφείο αρχή είτε από τον αγοραστή ή τον δικηγόρο του. Είναι συχνά χρήσιμο να προσλάβει έναν πολιτικό μηχανικό ο οποίος είναι εξοικειωμένος με την περιοχή και τους περιορισμούς τους.

  Νομικές Απαιτήσεις

  Όλοι οι πολίτες της ΕΕ διέπονται από το ίδιο δίκαιο για την αγορά και την πώληση του ακινήτου σε.

  Οι μη πολίτες της ΕΕ μπορούν επίσης να αγοράσουν ακίνητο με τις ακόλουθες διατάξεις:

  α) Τόσο ο αγοραστής και ο πωλητής πρέπει να παρέχει:

  • Ένα έγκυρο διαβατήριο (ή ένα νομικό δελτίο ταυτότητας για τους πολίτες της ΕΕ μόνο).

  • Ένα ελληνικό αριθμό φορολογικού μητρώου που μπορεί να επιτευχθεί εντός 5 εργάσιμων ημερών από τις ελληνικές φορολογικές αρχές.

  • Σε περίπτωση που είτε ο αγοραστής ή ο πωλητής είναι νομικό πρόσωπο (π.χ. εταιρεία), απαιτούνται όλα επικύρωση των εγγράφων (π.χ. καταστατικό κ.λ.π.).

  β) Ο πωλητής θα πρέπει να υποβάλλουν ετήσιες πιστοποιητικό φορολογικής δήλωσης που εκδίδεται από τις φορολογικές αρχές, που αποδεικνύει ότι δεν υπάρχουν εκκρεμείς οφειλές προς το κράτος.

  γ) Properties κοντά στα ελληνικά σύνορα χρειάζονται ειδική άδεια για την αγορά.

  δ) Πιστοποιητικά που αφορούν τη γη που εκδίδεται από το ληξιαρχείο της περιοχής.

  ε) Εάν ο πωλητής είναι νομικό πρόσωπο (Α.Ε.) ή υπόκειται σε κοινωνική ασφάλιση (ΙΚΑ), ένα σχετικό πιστοποιητικό απαιτείται.

  Μεταφορά Φορολογία

  Σε υπάρχει ένα φόρο επί της αγοράς κατά 9% μέχρι 15.000 € της αξίας της σύμβασης και 11% πάνω από αυτό το ποσό, που καταβάλλεται από τον αγοραστή μόνο. Η δηλωμένη τιμή της σύμβασης δεν μπορεί να είναι μικρότερη από την επίσημη τιμή κυβέρνηση, η οποία είναι σημαντικά κατώτερη της αγοραίας αξίας.

  Βάσει του νόμου Ν. 3427/2005, ένα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) 19% της αξίας της συμβάσεως επιβάλλεται σε ακίνητα / γης, του οποίου οικοδομικές άδειες εκδόθηκαν μετά την 1η Ιανουαρίου 2006.

  Συμβολαιογράφο-Συμβόλαιο

  Η σύμβαση αγοράς που έχει συνταχθεί από συμβολαιογράφο και να ελέγχεται από τους δικηγόρους τόσο του πωλητή και του αγοραστή. Ο συμβολαιογράφος είναι συνήθως επιλέγεται από τον αγοραστή, ο οποίος πληρώνει επίσης αμοιβή του. Η αμοιβή του συμβολαιογράφου είναι περίπου 1,5% της αξίας της σύμβασης. Όλα τα μέρη πρέπει να είναι παρών κατά την υπογραφή της σύμβασης.

  Τέλη εγγραφής

  Μετά την υπογραφή, η σύμβαση πρέπει να υποβληθεί στο Κτηματολόγιο. Τελών κτηματολογίου είναι περίπου 0,4% της αξίας της σύμβασης συν ένα μικρό ποσό για χαρτόσημα και πιστοποιητικά. 

   

 • Μπορεί η έναρξη των διαπραγματεύσεων να γινει στα αγγλικά ή στα γερμανικά;

  Οι διαπραγματεύσεις μπορούν  να τεθούν και στα αγγλικά και στα γερμανικά, αν και τα αγγλικά είναι πιο εύκολο για όλους τους ενδιαφερόμενους.

 • Τι έγγραφα θα πρέπει να φέρεται στο νησί για να αγοράσεται είτε γη είτε ακινήτα;

  Για την αγορά γης ή ακινήτου ένας ξένος πρέπει να φέρει μαζί του στη χώρα το διαβατήριό του. Επίσης, είναι επωφελής να φέρει αποδείξεις για οποιαδήποτε χρήματα χρησιμοποιούνται για την αγορά που έχει φορολογηθεί στη χώρα στην οποία τα είχε κερδίσει.

 • Χρειάζομαι αριθμό φορολογικού μητρώου για να αγοράσω ακίνητο στην Ελλάδα;

  Ναι, θα χρειαστείτε έναν αριθμό φορολογικού μητρώου στην Κω γιατί πρέπει να πληρώσουμε τους φόρους που χρειάζονται για αγορά οποιουδήποτε ακινήτου.

 • Είναι υποχρεωτικό για σας να αποκτήσετε ένα τοπικό έγγραφο διαμονής;

   Όχι, δεν είναι υποχρεωτικό να έχετε ένα τοπικό έγγραφο διαμονής. Αυτό συνήθως απαιτείται μόνο κατά την αγορά ενός νέου αυτοκινήτου  και όχι  για αγορά  γης ή ακίνητου.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 • Τι είδη ακινήτων είναι διαθέσιμα, π.χ. φάσματα τιμών και το μέγεθος του καταλύματος;

  Τα ακίνητα που είναι διαθέσιμα στο νησί είναι διαμερίσματα και βίλες. Η χαμηλότερη τιμή για ένα διαμέρισμα είναι περίπου 80.000 ευρώ και για μια βίλα 100.000 ευρώ. Οι τιμές ποικίλλουν ανάλογα με την επιλεγμένη περιοχή. Η ιστοσελίδα παρέχει στοιχεία για τα διαθέσιμα ακίνητα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή με τις περιγραφές και τις τιμές τους.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 • Ποιο είναι το ελάχιστο μέγεθος π.χ. μέτρων, της γης που πρέπει να αγοραστεί για την οικοδόμηση ενός ακινήτου;

   Το ελάχιστο μέγεθος των εκτάσεων που πρέπει να έχουν αγοραστεί εκτός της ζώνης του πολεοδομικού είναι 4.000 τετραγωνικά μέτρα

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 • Πόσο θα μου κοστίσει να χτίσω ανά τετραγωνικό μέτρο και τι συμπεριλαμβάνεται σε αυτή την τιμή;

  Το κόστος κατασκευής ανά τετραγωνικό μέτρο είναι 1.350 ευρώ. Αυτή η τιμή περιλαμβάνει – ηλεκτρικές και υδραυλικές εγκαταστάσεις, δίκτυο αποχέτευσης, πλακάκια, ντουλάπια στην κουζίνα, ντουλάπες στα υπνοδωμάτια, βεράντες κ.λ.π. -   Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 • Πόσο κοστίζουν τα τέλη κτηματομεσίτη για την αγορά και την πώληση;

  Η αμοιβή του κτηματομεσίτη είναι 2% και για τους αγοραστές και για τους πωλητές.

  Η μίνιμουμ αμοιβή του κτηματομεσίτη είναι 1500 ευρώ και για τους αγοραστές και για τους πωλητές. 

 • Πόσο κοστίζει ένας δικηγόρος;

  Η αμοιβή του δικηγόρου ορίζεται ως εξής:
  • Για τίμημα συμβολαίου έως 44.020€                                   1%
  • Για τίμημα συμβολαίου από 44.020€ έως 1.407.351€         0,5%
  • Για τίμημα συμβολαίου από 1.407.351€ έως 2.934.702€    0,4%

  Ο νομικός έλεγχος του ακινήτου χρεώνεται επιπρόσθετα και συνήθως είναι γύρω στα 150€.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 • Πόσος καιρός θα περάσει για να πάρετε το ακίνητο απο την ολοκλήρωση ή την οικοδόμηση του ή απο την αγορά μιας υπάρχουσας ιδιοκήσίας;

  Προβλέπουμε ότι η ολοκληρώση της ιδιοκτησία σας  θα έχει πραγματοποιηθεί μεταξύ 6 με 8 μήνων εν περιλαμβάνεται ο χρόνος που χρειάζεται για την άδεια κατασκευής και τις συνδέσεις με τα δίκτυα νερού και ηλεκτρικού ρεύματος.

 • Όλες οι χρηματικές πληρωμές θα γίνονται σε ευρώ;

  Όλες οι χρηματικές πληρωμές θα γίνονται σε ευρώ.

 • Τι άλλο παρέχουμε ως μεσιτικό γραφείο;

  Εκτός από τη διαμεσολάβηση για την πώληση και την αγορά των ακινήτων το γραφείο μας αναλαμβάνει την έκδοση της οικοδομικής άδειας και την κατασκευή, τη διακόσμηση και τη διαμόρφωση του χώρου του κτιρίου, την αποκατάσταση και γενικά κάθε εργασία οικοδόμησης, η οποία είναι απαραίτητη για το ακίνητο . Έτσι, με αυτόν τον τρόπο προσφέρουμε ένα πλήρες πακέτο υπηρεσιών προς τον πελάτη.

   

 • Ποιο είναι το κόστος για τα νομικά έξοδα και την εφορία;

  • Η αμοιβή του συμβολαιογράφου ορίζεται στο 1,2% επί της αναγραφόμενης αξίας του συμβολαίου. Θα χρειαστεί να καταβάλετε προς το συμβολαιογράφο επιπρόσθετες δαπάνες όπως χαρτόσημα, πάγια τέλη, σύνταξη φορολογικών δηλώσεων και περιλήψεων, αντίγραφα συμβολαίων, δεύτερα φύλλα κτλ. Επιπροσθέτως, για συμβόλαιο το οποίο συντάχθηκε αλλά δεν υπογράφηκε, ο συμβολαιογράφος έχει δικαίωμα να λάβει αμοιβή, η οποία όμως δεν θα ξεπερνά τα 500€.
  • Η αμοιβή του υποθηκοφύλακα για μεταβίβαση (αγορά) ακινήτου ανέρχεται στο 0,475% επί της αξίας του συμβολαίου. 
  • Ο φόρος μεταβίβασεις ενός ακινήτου είναι 3%. 

 • Τι πρέπει να προσέξουμε κατά την αγορά του ακινήτου στην Κω;

  Για να αγοράσετε ένα ακίνητο στην Κω θα πρέπει να επισκευτείτε το τοπικό γραφείο το οποίο ασχολείται με real estate

 • Τι δικαιολογητικά χρειάζομαι για την έκδοση στεγαστικού δανείου;

  Α. Οικονομική Προέγκριση

  • Αστυνομική ταυτότητα.
  • Εκκαθαριστικό σημείωμα ή δήλωση (Ε1) του τελευταίου οικονομικού έτους.
  • Πρόσφατη βεβαίωση αποδοχών ή απόδειξη μισθοδοσίας/σύνταξης του τελευταίου μήνα για μισθωτούς/συνταξιούχους.
  • Σε περίπτωση ύπαρξης δανείου σε άλλη Τράπεζα/Οργανισμό, προσκόμιση δανειακής ενημερότητας ή δύο τελευταίων statement του δανείου για την ομαλή εξυπηρέτηση.
  • Εφόσον υπάρχει ακίνητη περιουσία: Έντυπο Ε9

  Για τους Οικονομικούς Μετανάστες τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι τα ακόλουθα:

  • Διαβατήριο.
  • Τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα ή τελευταία δήλωση εφορίας (Ε1).
  • Βεβαίωση αποδοχών (για μισθωτούς).
  • ¶δεια Παραμονής σε ισχύ κατά την προέγκριση του δανείου.

   Σε περίπτωση που η ¶δεια Παραμονής έχει λήξει:
   • Βεβαίωση κατάθεσης δικαιολογητικών για ανανέωση της άδειας παραμονής.
   • Άδεια εργασίας σε ισχύ.

  Σε περίπτωση που η Διεύθυνση κατοικίας που δηλώνεται στην αίτηση είναι διαφορετική από αυτή του εκκαθαριστικού, πρέπει να προσκομίζεται λογαριασμός ΔΕΗ ή ΟΤΕ ή κινητού τηλεφώνου, με την αναγραφόμενη διεύθυνση να συμπίπτει με αυτή που δηλώνεται.

  Β. Οριστική Έγκριση

  • Αντίγραφο τίτλου ιδιοκτησίας (φωτοαντίγραφο).
  • Δήλωση ιδιοκτησίας που έχει κατατεθεί στο Κτηματολόγιο ή Κτηματογραφικό απόσπασμα.
  • Σε περίπτωση εκτέλεσης εργασιών ανέγερσης/αποπεράτωσης/επισκευής με πιστοποίηση προόδου εργασιών στο προσημειούμενο ακίνητο, προσκόμιση Προϋπολογισμού Εργασιών από Πολιτικό Μηχανικό ή Αρχιτέκτονα.
  • Αντίγραφο οικοδομικής άδειας με τα παρακάτω σχέδια (φωτοαντίγραφα των εγκεκριμένων από την Πολεοδομία):

  Α) Τοπογραφικό διάγραμμα.
  Β) Διάγραμμα κάλυψης.
  Γ) Κατόψεις.

  Σημειώσεις:
  (1) Ανάλογα με το είδος του ακινήτου είναι απαραίτητη η προσκόμιση συγκεκριμένων σχεδίων:

  • Εφόσον πρόκειται για διαμέρισμα/κατάστημα σε πολυκατοικία είναι απαραίτητη η προσκόμιση μόνο κάτοψης.
  • Εφόσον πρόκειται για οικόπεδο, είναι απαραίτητη η προσκόμιση μόνο πρόσφατου τοπογραφικού διαγράμματος.
  • Εφόσον πρόκειται για αγροτεμάχιο είναι απαραίτητη η προσκόμιση μόνο τοπογραφικού διαγράμματος τελευταίου εξαμήνου με δήλωση του μηχανικού για τη χρήση γης και με την Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.651/77 περί αρτιότητας και οικοδομησιμότητας.

  (2) Εφόσον το χρηματοδοτούμενο ακίνητο διαφέρει από το προσημειούμενο, είναι απαραίτητη επιπλέον η προσκόμιση Υπεύθυνης Δήλωσης, στην οποία δηλώνεται ο σκοπός του δανείου, η ιδιοκτησία του ακινήτου και το ύψος των εργασιών, καθώς και το Ε1 ή Ε9 ή Ε2 απ΄ όπου θα προκύπτει η ιδιοκτησία του ακινήτου.