Reale state kosrealestate - Dodecannese
Reale state kosrealestate - Greece
Reale state kos

F.A.Q.

 • Πώς μπορώ να αγοράσω ακίνητο στην Ελλάδα;

  Ψάχνετε για ακίνητο

  Υπάρχουν κτηματομεσίτες σε κάθε περιοχή και μπορούν να ενεργούν είτε για λογαριασμό του πωλητή ή του αγοραστή. Υπογράφεται σύμβαση μεταξύ του κτηματομεσίτη και του πελάτη και προμήθειας των πρακτόρων συμπεριλαμβάνεται. Η συνήθης προμήθεια είναι 2% ή 3% της συμφωνηθείσας τιμής αγοράς (+ ΦΠΑ) και καταβάλλεται από το μέρος που προσλαμβάνει ο πράκτορας.

  Ο πωλητής μπορεί να έρχεται απευθείας σε επαφή, χωρίς τη χρήση ενός πράκτορα και τα στοιχεία επικοινωνίας συνήθως σημειώνεται με τον κατάλογο ιδιοκτησίας.

  Παράγοντες κόστους

  Μπροστά στη θάλασσα ή στα παράκτια ακίνητα που βρίσκονται κοντά στα τουριστικά θέρετρα θα είναι πιο ακριβό. Επίσης, τα μεγαλύτερα κέντρα των πόλεων έχουν υψηλότερο κόστος ιδιοκτησίας.

  Τη χρηματοδότηση της αγοράς

  Οι ελληνικές τράπεζες έχουν ένα φάσμα προϊόντων ενυπόθηκης πίστης. Τα επιτόκια στην κυμαίνονται μεταξύ 3-5% (κατά το χρόνο της δημοσίευσης - Ιούνιος 2005), αλλά εξακολουθούν να είναι μεταξύ των υψηλότερων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πέρα και πάνω από το κόστος υποθήκη υπάρχει επιπλέον χρέωση των τελών και των εξόδων.

  Land Registry Αναζήτηση

  Σύμφωνα με την ελληνική συναλλαγές ακινήτων του νόμου απαιτούν την πρόσληψη ενός δικηγόρου μόνον εάν η συμφωνηθείσα τιμή στο Δήμο της Αθήνας υπερβαίνει € 29.347 και στον υπόλοιπο αν η συμφωνηθείσα τιμή ξεπερνά τα € 14.000. Τόσο ο πωλητής και ο αγοραστής είναι υποχρεωμένοι να προσλαμβάνουν δικηγόρους.

  Σε, οι δικηγόροι υποχρεούνται να πραγματοποιούν την αναζήτηση κτηματολογίου, ώστε να διασφαλιστεί ότι το ακίνητο είναι ελεύθερος και χωρίς νομικά προβλήματα (εμπράγματες ασφάλειες, υποθήκες, garnishments, απαλλοτρίωση, τους φόρους κληρονομιάς, κλπ.). Αυτό γίνεται στο Κτηματολόγιο, όπου το ακίνητο είναι καταχωρημένο.

  Η αμοιβή του δικηγόρου είναι τουλάχιστον 1% της πρώτης € 44.000 από την αγορά του κόστους και 0,5% στη συνέχεια. Η αμοιβή του δικηγόρου μπορεί να αυξηθεί έως 2%, ειδικά όταν η αναζήτηση κτηματολόγιο είναι περίπλοκη.

  Τοπική Αναζήτηση Αρχή

  Οι διατάξεις κτίριο και τις τοπικές διατάξεις / περιορισμούς αναζήτηση στο τοπικό γραφείο αρχή είτε από τον αγοραστή ή τον δικηγόρο του. Είναι συχνά χρήσιμο να προσλάβει έναν πολιτικό μηχανικό ο οποίος είναι εξοικειωμένος με την περιοχή και τους περιορισμούς τους.

  Νομικές Απαιτήσεις

  Όλοι οι πολίτες της ΕΕ διέπονται από το ίδιο δίκαιο για την αγορά και την πώληση του ακινήτου σε.

  Οι μη πολίτες της ΕΕ μπορούν επίσης να αγοράσουν ακίνητο με τις ακόλουθες διατάξεις:

  α) Τόσο ο αγοραστής και ο πωλητής πρέπει να παρέχει:

  • Ένα έγκυρο διαβατήριο (ή ένα νομικό δελτίο ταυτότητας για τους πολίτες της ΕΕ μόνο).

  • Ένα ελληνικό αριθμό φορολογικού μητρώου που μπορεί να επιτευχθεί εντός 5 εργάσιμων ημερών από τις ελληνικές φορολογικές αρχές.

  • Σε περίπτωση που είτε ο αγοραστής ή ο πωλητής είναι νομικό πρόσωπο (π.χ. εταιρεία), απαιτούνται όλα επικύρωση των εγγράφων (π.χ. καταστατικό κ.λ.π.).

  β) Ο πωλητής θα πρέπει να υποβάλλουν ετήσιες πιστοποιητικό φορολογικής δήλωσης που εκδίδεται από τις φορολογικές αρχές, που αποδεικνύει ότι δεν υπάρχουν εκκρεμείς οφειλές προς το κράτος.

  γ) Properties κοντά στα ελληνικά σύνορα χρειάζονται ειδική άδεια για την αγορά.

  δ) Πιστοποιητικά που αφορούν τη γη που εκδίδεται από το ληξιαρχείο της περιοχής.

  ε) Εάν ο πωλητής είναι νομικό πρόσωπο (Α.Ε.) ή υπόκειται σε κοινωνική ασφάλιση (ΙΚΑ), ένα σχετικό πιστοποιητικό απαιτείται.

  Μεταφορά Φορολογία

  Σε υπάρχει ένα φόρο επί της αγοράς κατά 9% μέχρι 15.000 € της αξίας της σύμβασης και 11% πάνω από αυτό το ποσό, που καταβάλλεται από τον αγοραστή μόνο. Η δηλωμένη τιμή της σύμβασης δεν μπορεί να είναι μικρότερη από την επίσημη τιμή κυβέρνηση, η οποία είναι σημαντικά κατώτερη της αγοραίας αξίας.

  Βάσει του νόμου Ν. 3427/2005, ένα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) 19% της αξίας της συμβάσεως επιβάλλεται σε ακίνητα / γης, του οποίου οικοδομικές άδειες εκδόθηκαν μετά την 1η Ιανουαρίου 2006.

  Συμβολαιογράφο-Συμβόλαιο

  Η σύμβαση αγοράς που έχει συνταχθεί από συμβολαιογράφο και να ελέγχεται από τους δικηγόρους τόσο του πωλητή και του αγοραστή. Ο συμβολαιογράφος είναι συνήθως επιλέγεται από τον αγοραστή, ο οποίος πληρώνει επίσης αμοιβή του. Η αμοιβή του συμβολαιογράφου είναι περίπου 1,5% της αξίας της σύμβασης. Όλα τα μέρη πρέπει να είναι παρών κατά την υπογραφή της σύμβασης.

  Τέλη εγγραφής

  Μετά την υπογραφή, η σύμβαση πρέπει να υποβληθεί στο Κτηματολόγιο. Τελών κτηματολογίου είναι περίπου 0,4% της αξίας της σύμβασης συν ένα μικρό ποσό για χαρτόσημα και πιστοποιητικά. 

   

 • Πόσο κοστίζουν τα τέλη κτηματομεσίτη για την αγορά και την πώληση;

  Μεσιτική Αμοιβή από Ιδιοκτήτες (Πωλητές) δια την Πώληση Ακινήτου:
  - προμήθεια 2% + 17% Φ.Π.Α. επί της τελικής τιμής πώλησης του ακίνητου, όταν αυτό βρίσκεται στο Νομό Δωδεκανήσου.
  - προμήθεια κατόπιν συμφωνίας + 24% Φ.Π.Α. δια την πώληση του ακινήτου όταν αυτή βρίσκεται εκτός Νομού Δωδεκανησου

  Για πωλήσεις ακινήτων με τιμές κάτω των 50,000 ευρώ η μεσιτική αμοιβή  ορίζεται στα 1000 ευρώ (ή κατόπιν συμφωνίας )                                       

  - Για πωλήσεις ακινήτων με τιμές άνω των 2.000.000 ευρώ, παρέρχεται έκπτωση κατόπιν συμφωνίας.


  Μεσιτική Αμοιβή από Αγοραστές δια την Αγορά Ακινήτου:
  - προμήθεια 2% + 17% Φ.Π.Α. επί της τελικής τιμής αγοράς του ακινήτου όταν βρίσκεται στο Νομό Δωδεκανήσου
  - προμήθεια κατόπιν συμφωνίας + 24% Φ.Π.Α. για αγορές ακινήτων εκτός Νομού Δωδεκανήσου                                                                                    

  Για αγορές ακινήτων με τιμές κάτω των 50,000 ευρώ η μεσιτική αμοιβή  ορίζεται στα 1000 ευρώ (ή κατόπιν συμφωνίας )

  - Για αγορές ακινήτων με τιμές άνω των 2.000.000 ευρώ, παρέρχεται έκπτωση κατόπιν συμφωνίας.

  Μεσιτική Αμοιβή δια Μίσθωση Ακινήτου:
  - από τους ιδιοκτήτες κατοικιών, προμήθεια 1/2 του μισθώματος + 17% Φ.Π.Α. διά την ενοικίαση του ακινήτου
  - από ιδιοκτήτες επαγγελματικών χώρων (καταστήματα, γραφεία κ.λ.π.) προμήθεια ίση με ένα μίσθωμα + 17% Φ.Π.Α. δια την ενοικίαση του ακινήτου


  Μεσιτική Αμοιβή από Μισθωτές Ακινήτων:
  - προμήθεια 1/2 του μισθώματος + 17% Φ.Π.Α. δια την ενοικίαση του ακινήτου
  - προμήθεια ένα μίσθωμα συν 17% Φ.Π.Α. δια την ενοικίαση ακινήτων δια επαγγελματική χρήση
  - προμήθεια 2% + 17% Φ.Π.Α. επί της τελικής τιμής πώλησης του ακίνητου, όταν αυτό βρίσκεται στο Νομό Δωδεκανήου - προμήθεια κατόπιν συμφωνίας + 24% Φ.Π.Α. δια την πώληση του ακινήτου όταν αυτή βρίσκεται εκτός Νομού Δωδεκανήσου


   

 • Μπορεί η έναρξη των διαπραγματεύσεων να γίνει στα Αγγλικά ή στα Γαλλικά ;

  Οι διαπραγματεύσεις μπορούν  να τεθούν στα αγγλικά ή στα Γαλλικά, το συμβόλαιο αγοράς ή ενοικίασης γράφεται στην Ελληνική Γλώσσα και μεταφράζεται από μεταφραστή σε οποιαδήποτε Γλώσσα χρειάζεται.

 • Τι έγγραφα θα πρέπει να φέρεται στο νησί για να αγοράσεται είτε γη είτε ακινήτα;

  Για την αγορά γης ή ακινήτου ένας ξένος πρέπει να φέρει μαζί του στη χώρα το διαβατήριό του. Επίσης, είναι επωφελής να φέρει αποδείξεις για οποιαδήποτε χρήματα χρησιμοποιούνται για την αγορά που έχει φορολογηθεί στη χώρα στην οποία τα είχε κερδίσει.

 • Χρειάζομαι αριθμό φορολογικού μητρώου για να αγοράσω ακίνητο στην Ελλάδα;

  Ναι, θα χρειαστείτε έναν αριθμό φορολογικού μητρώου στην Κω γιατί πρέπει να πληρώσουμε τους φόρους που χρειάζονται για αγορά οποιουδήποτε ακινήτου.

 • Είναι υποχρεωτικό για σας να αποκτήσετε ένα τοπικό έγγραφο διαμονής;

   Όχι, δεν είναι υποχρεωτικό να έχετε ένα τοπικό έγγραφο διαμονής. Αυτό συνήθως απαιτείται μόνο κατά την αγορά ενός νέου αυτοκινήτου  και όχι  για αγορά  γης ή ακίνητου.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 • Τι είδη ακινήτων είναι διαθέσιμα, π.χ. φάσματα τιμών και το μέγεθος του καταλύματος;

  Τα ακίνητα που είναι διαθέσιμα στο νησί είναι διαμερίσματα και βίλες. Η χαμηλότερη τιμή για ένα διαμέρισμα είναι περίπου 80.000 ευρώ και για μια βίλα 100.000 ευρώ. Οι τιμές ποικίλλουν ανάλογα με την επιλεγμένη περιοχή. Η ιστοσελίδα παρέχει στοιχεία για τα διαθέσιμα ακίνητα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή με τις περιγραφές και τις τιμές τους.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 • Ποιο είναι το ελάχιστο μέγεθος π.χ. μέτρων, της γης που πρέπει να αγοραστεί για την οικοδόμηση ενός ακινήτου;

   Το ελάχιστο μέγεθος των εκτάσεων που πρέπει να έχουν αγοραστεί εκτός της ζώνης του πολεοδομικού είναι 4.000 τετραγωνικά μέτρα

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 • Πόσο θα μου κοστίσει να χτίσω ανά τετραγωνικό μέτρο και τι συμπεριλαμβάνεται σε αυτή την τιμή;

  Το κόστος κατασκευής ανά τετραγωνικό μέτρο είναι 1.350 ευρώ. Αυτή η τιμή περιλαμβάνει – ηλεκτρικές και υδραυλικές εγκαταστάσεις, δίκτυο αποχέτευσης, πλακάκια, ντουλάπια στην κουζίνα, ντουλάπες στα υπνοδωμάτια, βεράντες κ.λ.π. -   Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 • Πόσο κοστίζει ένας δικηγόρος;

  Η αμοιβή του δικηγόρου ορίζεται ως εξής:
  • Για τίμημα συμβολαίου έως 44.020€                                   1%
  • Για τίμημα συμβολαίου από 44.020€ έως 1.407.351€         0,5%
  • Για τίμημα συμβολαίου από 1.407.351€ έως 2.934.702€    0,4%

  Ο νομικός έλεγχος του ακινήτου χρεώνεται επιπρόσθετα και συνήθως είναι γύρω στα 150€.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 • Πόσος καιρός θα περάσει για να πάρετε το ακίνητο απο την ολοκλήρωση ή την οικοδόμηση του ή απο την αγορά μιας υπάρχουσας ιδιοκήσίας;

  Προβλέπουμε ότι η ολοκληρώση της ιδιοκτησία σας  θα έχει πραγματοποιηθεί μεταξύ 6 με 8 μήνων εν περιλαμβάνεται ο χρόνος που χρειάζεται για την άδεια κατασκευής και τις συνδέσεις με τα δίκτυα νερού και ηλεκτρικού ρεύματος.

 • Όλες οι χρηματικές πληρωμές θα γίνονται σε ευρώ;

  Όλες οι χρηματικές πληρωμές θα γίνονται σε ευρώ.

 • Τι άλλο παρέχουμε ως μεσιτικό γραφείο;

  Εκτός από τη διαμεσολάβηση για την πώληση και την αγορά των ακινήτων το γραφείο μας αναλαμβάνει την έκδοση της οικοδομικής άδειας και την κατασκευή, τη διακόσμηση και τη διαμόρφωση του χώρου του κτιρίου, την αποκατάσταση και γενικά κάθε εργασία οικοδόμησης, η οποία είναι απαραίτητη για το ακίνητο . Έτσι, με αυτόν τον τρόπο προσφέρουμε ένα πλήρες πακέτο υπηρεσιών προς τον πελάτη.

   

 • Ποιο είναι το κόστος για τα νομικά έξοδα και την εφορία;

  • Η αμοιβή του συμβολαιογράφου ορίζεται στο 1,2% επί της αναγραφόμενης αξίας του συμβολαίου. Θα χρειαστεί να καταβάλετε προς το συμβολαιογράφο επιπρόσθετες δαπάνες όπως χαρτόσημα, πάγια τέλη, σύνταξη φορολογικών δηλώσεων και περιλήψεων, αντίγραφα συμβολαίων, δεύτερα φύλλα κτλ. Επιπροσθέτως, για συμβόλαιο το οποίο συντάχθηκε αλλά δεν υπογράφηκε, ο συμβολαιογράφος έχει δικαίωμα να λάβει αμοιβή, η οποία όμως δεν θα ξεπερνά τα 500€.
  • Η αμοιβή του υποθηκοφύλακα για μεταβίβαση (αγορά) ακινήτου ανέρχεται στο 0,475% επί της αξίας του συμβολαίου. 
  • Ο φόρος μεταβίβασεις ενός ακινήτου είναι 3%. 

 • Τι πρέπει να προσέξουμε κατά την αγορά του ακινήτου στην Κω;

  Για να αγοράσετε ένα ακίνητο στην Κω θα πρέπει να επισκευτείτε το τοπικό γραφείο το οποίο ασχολείται με real estate

 • Τι δικαιολογητικά χρειάζομαι για την έκδοση στεγαστικού δανείου;

  Α. Οικονομική Προέγκριση

  • Αστυνομική ταυτότητα.
  • Εκκαθαριστικό σημείωμα ή δήλωση (Ε1) του τελευταίου οικονομικού έτους.
  • Πρόσφατη βεβαίωση αποδοχών ή απόδειξη μισθοδοσίας/σύνταξης του τελευταίου μήνα για μισθωτούς/συνταξιούχους.
  • Σε περίπτωση ύπαρξης δανείου σε άλλη Τράπεζα/Οργανισμό, προσκόμιση δανειακής ενημερότητας ή δύο τελευταίων statement του δανείου για την ομαλή εξυπηρέτηση.
  • Εφόσον υπάρχει ακίνητη περιουσία: Έντυπο Ε9

  Για τους Οικονομικούς Μετανάστες τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι τα ακόλουθα:

  • Διαβατήριο.
  • Τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα ή τελευταία δήλωση εφορίας (Ε1).
  • Βεβαίωση αποδοχών (για μισθωτούς).
  • ¶δεια Παραμονής σε ισχύ κατά την προέγκριση του δανείου.

   Σε περίπτωση που η ¶δεια Παραμονής έχει λήξει:
   • Βεβαίωση κατάθεσης δικαιολογητικών για ανανέωση της άδειας παραμονής.
   • Άδεια εργασίας σε ισχύ.

  Σε περίπτωση που η Διεύθυνση κατοικίας που δηλώνεται στην αίτηση είναι διαφορετική από αυτή του εκκαθαριστικού, πρέπει να προσκομίζεται λογαριασμός ΔΕΗ ή ΟΤΕ ή κινητού τηλεφώνου, με την αναγραφόμενη διεύθυνση να συμπίπτει με αυτή που δηλώνεται.

  Β. Οριστική Έγκριση

  • Αντίγραφο τίτλου ιδιοκτησίας (φωτοαντίγραφο).
  • Δήλωση ιδιοκτησίας που έχει κατατεθεί στο Κτηματολόγιο ή Κτηματογραφικό απόσπασμα.
  • Σε περίπτωση εκτέλεσης εργασιών ανέγερσης/αποπεράτωσης/επισκευής με πιστοποίηση προόδου εργασιών στο προσημειούμενο ακίνητο, προσκόμιση Προϋπολογισμού Εργασιών από Πολιτικό Μηχανικό ή Αρχιτέκτονα.
  • Αντίγραφο οικοδομικής άδειας με τα παρακάτω σχέδια (φωτοαντίγραφα των εγκεκριμένων από την Πολεοδομία):

  Α) Τοπογραφικό διάγραμμα.
  Β) Διάγραμμα κάλυψης.
  Γ) Κατόψεις.

  Σημειώσεις:
  (1) Ανάλογα με το είδος του ακινήτου είναι απαραίτητη η προσκόμιση συγκεκριμένων σχεδίων:

  • Εφόσον πρόκειται για διαμέρισμα/κατάστημα σε πολυκατοικία είναι απαραίτητη η προσκόμιση μόνο κάτοψης.
  • Εφόσον πρόκειται για οικόπεδο, είναι απαραίτητη η προσκόμιση μόνο πρόσφατου τοπογραφικού διαγράμματος.
  • Εφόσον πρόκειται για αγροτεμάχιο είναι απαραίτητη η προσκόμιση μόνο τοπογραφικού διαγράμματος τελευταίου εξαμήνου με δήλωση του μηχανικού για τη χρήση γης και με την Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.651/77 περί αρτιότητας και οικοδομησιμότητας.

  (2) Εφόσον το χρηματοδοτούμενο ακίνητο διαφέρει από το προσημειούμενο, είναι απαραίτητη επιπλέον η προσκόμιση Υπεύθυνης Δήλωσης, στην οποία δηλώνεται ο σκοπός του δανείου, η ιδιοκτησία του ακινήτου και το ύψος των εργασιών, καθώς και το Ε1 ή Ε9 ή Ε2 απ΄ όπου θα προκύπτει η ιδιοκτησία του ακινήτου.

 • Γιατί πρέπει να υπογράφετε εντολή υπόδειξης ακινήτου;

  Κατά την επίσκεψή σας σε ένα ακίνητο, ο επαγγελματίας κτηματομεσίτης θα σας ζητήσει να συμπληρώσετε το ειδικό έντυπο για αυτές τις περιπτώσεις το οποίο στην επίσημη ορολογία αναφέρεται συνήθως ως «Σύμβαση Μεσιτείας», ή «Εντολή υπόδειξης ευκαιριών» και στις περισσότερες μορφές του είναι εγκεκριμένο από την Ομοσπονδία Μεσιτών Αστικών Συμβάσεων Ελλάδος (ΟΜΑΣΕ) και τον Συλλογο Μεσιτών Αστικών Συμβάσεων Αττικής (Σ.Μ.Α.Σ.Α)

  Ο ρόλος του εντύπου αυτού είναι πολλαπλός. Συγκεκριμένα:

  • Εξυπηρετεί θέματα ασφαλείας όσον αφορά το ακίνητο αλλά και τα πρόσωπα τα οποία κατοικούν μέσα σε αυτό. Σκεφτείτε ότι ένας κτηματομεσίτης κατά την διάρκεια προώθησης ενός ακινήτου, μπορεί θεωρητικά να το επιδείξει σε δεκάδες διαφορετικούς ανθρώπους, αγνώστων προθέσεων. Σε περιπτώσεις μάλιστα που το ακίνητο κατοικείται, διακυβεύονται τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα των ατόμων που βρίσκονται μέσα σε αυτό, αλλά και η ασφάλειά τους. Είναι εύλογο λοιπόν και λογικό να τηρείται ένα λεπτομερές αρχείο με τα στοιχεία όσων επισκέφθηκαν το συγκεκριμένο ακίνητο. Με την εντολή υπόδειξης λοιπόν, δεν εφαρμόζεται τίποτα περισσότερο από την γνωστή αρχή που όλοι τηρούμε για τον εαυτό μας: Δεν βάζουμε αγνώστους στο σπίτι μας.

   Έτσι είναι πάρα πολύ λογικό, ειδικά σε ακίνητα που κατοικούνται, ο επαγγελματίας κτηματομεσίτης να αρνηθεί να σας δείξει το ακίνητο και να σας φανερώσει την ακριβή τοποθεσία που αυτό βρίσκεται, αν αρνηθείτε να υπογράψετε την σχετική εντολή υπόδειξης. Βάλτε τον εαυτό σας στην θέση του ιδιοκτήτη. Πως θα αντιδρούσατε αν ο μεσίτης σας αποκάλυπτε ότι δεν ξέρει το παραμικρό για τον άνθρωπο που μόλις πριν λίγο έφερε στο σπίτι σας...; Ρητή εντολή άλλωστε της Ομοσπονδίας Μεσιτών Ελλάδος αλλά και των τοπικών συλλόγων προς τους επαγγελματίες κτηματομεσίτες είναι να τηρείται απαρέγκλιτα η σύναψη της εντολής υπόδειξης ενός ακινήτου.
    
  • Επικυρώνει την συμφωνία για την μεσιτική αμοιβή. Με άλλα λόγια φανερώνει την ειλικρινή πρόθεση του υπογράφοντος, να χρησιμοποιήσει τις μεσιτικές υπηρεσίες του κτηματομεσίτη, ώστε να αγοράσει το συγκεκριμένο ακίνητο, εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις που αυτός έχει θέσει και εν συνεχεία να καταβάλει την συγκεκριμένη αμοιβή στον επαγγελματία για τη διαμεσολάβησή του στο οριστικό κλείσιμο της συμφωνίας. Προσοχή! Σιγουρευτείτε ότι ο άνθρωπος που έχετε μπροστά σας, είναι νόμιμος επαγγελματίας κτηματομεσίτης κι όχι κάποιος ο οποίος ασκεί παραμεσιτεία, ή εξυπηρετεί άγνωστα σε σας συμφέροντα. Ζητάτε πάντοτε διαπιστευτήρια της επαγγελματικής ιδιότητας του ανθρώπου που σας παρουσιάζεται ως κτηματομεσίτης, ώστε να αποφύγετε κακοτοπιές. Να θυμάστε ότι αν ο άνθρωπος που εμφανίζεται ως μεσίτης δεν είναι νόμιμος, τότε δεν υποχρεούστε σε καταβολή μεσιτικής αμοιβής.
    
  • Εξασφαλίζει τον ίδιο τον αγοραστή από κακόβουλες ενέργειες κι από αναρμόδιους επαγγελματίες. Έχοντας υπογράψει εντολή υπόδειξης εξουσιοδοτείτε επίσημα τον επαγγελματία κτηματομεσίτη που σας εξυπηρετεί να ενεργήσει και στο μέλλον προς αναζήτηση ακινήτου για λογαριασμό σας. Μπορείτε εύκολα τηρώντας ένα αρχείο των εντολών αυτών να δείτε εκ των υστέρων με ποιους κτηματομεσίτες συνεργαστήκατε, ποια ακίνητα είδατε, καθώς και διάφορες παρατηρήσεις που σημειώσατε πάνω στα αντίγραφα των εντολών.

   Την ίδια στιγμή οι εντολές υπόδειξης αποτελούν ένα ακλόνητο πειστήριο, τόσο για την ανακοινωθείσα τιμή, όσο και για τα στοιχεία των πραγματικών ιδιοκτητών, αλλά και των βασικών χαρακτηριστικών του ακινήτου που είδατε. Αυτό σας προστατεύει από αυθαίρετες αλλαγές τιμών, συνήθως εκ των υστέρων (!) και από ανυπόστατες δικαιολογίες. Για έναν προσεκτικό αγοραστή, όλα αυτά αποτελούν κι έναν τρόπο εξακρίβωσης της ορθότητας των πληροφοριών που λαμβάνει, αλλά και ως επακόλουθο της αξιολόγησης των επαγγελματιών με τους οποίους έρχεται σε επαφή, ώστε εύκολα να επιλέξει τον πιο σωστό. Προσέξτε! Οι μη εξουσιοδοτημένοι μεσίτες ΔΕΝ διαθέτουν έντυπα υπόδειξης ακινήτου και θα πρέπει να είτε ιδιαίτερα επιφυλακτικοί μαζί τους. Υποδείξεις «στα λόγια» χωρίς κάποια έγγραφη απόδειξη για του τί είδατε, σε ποιόν ανήκει, πότε και με ποιόν το είδατε, θα πρέπει ρητώς να αποφεύγονται! Ζητάτε από μόνοι σας να συντάσσεται εντολή υπόδειξης και ζητάτε πάντοτε αντίγραφο.

   Επιπρόσθετα η αρχειοθέτηση των εντύπων αυτών από πλευράς σας, θα σας παρέχει χρήσιμες πληροφορίες, βοηθώντας σας να αποφύγετε να δείτε δύο φορές το ίδιο ακίνητο από διαφορετικούς επαγγελματίες και να δεσμευτείτε απέναντί τους.
    
  • Τέλος παρέχει χρήσιμες πληροφορίες προς τον ιδιοκτήτη του ακινήτου. Ο αριθμός των ραντεβού που πραγματοποιήθηκαν, οι αντίστοιχες ημερομηνίες, η τιμή που κοινοποιήθηκε στους ενδιαφερόμενους, οι άνθρωποι που επισκέφτηκαν το ακίνητο, αποδεικνύονται με τις εντολές υπόδειξης.